Halfjaarcijfers AFC Ajax NV per 31 december 2021

Arena 1420
Arena 1420

Ajax heeft een operationeel resultaat van € 20,2 miljoen en een netto winst van € 2,5 miljoen behaald in het eerste halfjaar van het seizoen 2021/2022.

Tags

  • #Halfjaarcijfers

Socials

Kerncijfers

  • De netto omzet bedraagt € 117,2 miljoen, een stijging van € 38,5 miljoen door hogere voetbalomzet en inkomsten uit merchandising.
  • De voetbalomzet kende een groei van € 29,6 miljoen als gevolg van de sportieve prestaties in de groepsfase van de UEFA Champions League en door het feit dat vorig seizoen nagenoeg alle wedstrijden zonder publiek werden gespeeld als gevolg van de coronamaatregelen.
  • De kosten zijn met € 17,0 miljoen gestegen naar € 97,0 miljoen voornamelijk door een stijging in de salariskosten, de wedstrijd gerelateerde kosten, de inkoopkosten van merchandise en door de netto schadevergoeding inzake de schikking met de familie Nouri.
  • Het operationele resultaat bedraagt derhalve € 20,2 miljoen.
  • De bijdrage van inkomsten uit transfers van spelers is € 14,7 miljoen als gevolg van de transfers van Noa Lang naar Club Brugge, Jurgen Ekkelenkamp naar Hertha BSC en Kjell Scherpen naar Brighton & Hove Albion.
  • De winst na belastingen over het eerste halfjaar bedraagt € 2,5 miljoen.
  • Verwachtingen: zowel het operationele resultaat als het resultaat na belastingen zullen door de impact van de voortdurende coronacrisis in het seizoen 2021/2022 naar verwachting negatief zijn.

Vertrek Marc Overmars
Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft het besluit genomen om per 6 februari 2022 te vertrekken bij Ajax. Hij deed dit in verband met grensoverschrijdend gedrag.

Op 26 januari 2022 heeft een medewerker de algemeen directeur geïnformeerd over signalen dat mogelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag door de directeur voetbalzaken. Na ontvangst van het signaal is de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) geïnformeerd. Dat gebeurde op donderdag 27 januari 2022, een dag voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) waarin de herbenoeming van de directeur voetbalzaken aan de orde was. Op dat moment was slechts sprake van een enkel signaal zonder dat feiten, namen of data waren genoemd. De aard en de ernst waren op dat moment nog niet bekend. Er is overwogen of de BAVA uitgesteld zou moeten worden, maar daarvoor was op dat moment te weinig informatie. Dat zou verder mogelijk tot veel onrust hebben geleid en vragen, die toen ook nog niet te beantwoorden waren.

Bovendien zou het uitstellen van de BAVA door de getroffen medewerkers als onveilig kunnen worden ervaren, hetgeen ten koste zou kunnen gaan van de waarheidsvinding. Op 27 januari is direct een externe onafhankelijke deskundige betrokken. Uit het advies van de deskundige bleek dat voor een zorgvuldig onderzoek en de noodzakelijke waarheidsvinding de vertrouwelijkheid van het signaal van cruciaal belang was. Het heeft vervolgens enkele dagen extern onderzoek en meerdere gesprekken gevergd om een juist beeld te krijgen van de aard en de omvang van het grensoverschrijdende gedrag.

Bij het besluit om de BAVA door te laten gaan, is meegewogen dat dit geen onomkeerbare gevolgen zou hebben. Als de signalen onvoldoende grond zouden hebben, zou de herbenoeming in stand blijven. En als de signalen daartoe aanleiding zouden geven, zou het mogelijk zijn om tot beëindiging van de managementovereenkomst en ontslag over te gaan. Uiteindelijk heeft Marc Overmars besloten zelf op te stappen. De RvC benadrukt dat er geen sprake is van een afvloeiingsregeling en dat het volledig vooruit betaalde tekengeld van EUR 1,25 miljoen dient te worden terugbetaald.

Het grensoverschrijdende gedrag is ingrijpend voor de vrouwen die hiermee te maken hebben gehad.  Goede nazorg is daarbij van groot belang en dit is in gang gezet. Ajax gaat stappen zetten naar een veiliger sport- en werkklimaat en zal hierbij worden bijgestaan door een extern gespecialiseerd bureau. Dit bureau is een onderzoek gestart en komt met aanbevelingen welke met behulp van deskundige derden worden opgevolgd.

Toelichting
De volledige halfjaarlijkse financiële verslaglegging per 31 december 2021, inclusief de toelichting op de halfjaarrekening, is hier te vinden.

Halfjaarlijkse financiële verslaglegging per 31 december 2021

 

Tags

  • #Halfjaarcijfers

Socials