Actievoorwaarden Ajax Radio Top 100

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Ajax Radio TOP 100’ (hierna: ‘de actie’), dit wordt georganiseerd door AFC Ajax in samenwerking met JUKE / Talpa Digital Radio B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Hilversum aan de Bergweg 70 (1217 SC)

 2. Op de Actie zijn de onderhavige actievoorwaarden van toepassing (hierna: ‘Actievoorwaarden’). Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 3. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Ajax
 4. Ajax behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, Prijs, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Ajax daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers en/of Winnaar.

 5. De Actie en/of Actievoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangepast worden. Indien hiervan sprake is wordt dit gecommuniceerd.

Deelname

 1. Deelname is mogelijk van 13 tot en met 29 augustus 2021.

 2. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen.

 3. Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.

 4. Medewerkers van AFC Ajax en JUKE / Talpa Network b.v. zijn uitgesloten van deelname.

Het Actiemechanisme

 1. Een deelnemer stemt op zijn of haar favoriete nummers en door het formulier vervolgens in te vullen maakt de persoon kans op de prijs: een gesigneerd wedstrijdshirt van zijn of haar favoriete speler.

 2. Er wordt door middel van een loting een winnaar gekozen. Hij of zij ontvangt van AFC Ajax bericht. Dit wordt per telefoon gedaan, indien de winnaar niet opneemt zal er een nieuwe winnaar gekozen worden. Uit alle aanmeldingen wordt op 30 augustus 2021 een winnaar, middels loting, gekozen.

 3. De stemmodule van JUKE / Talpa Digital Radio B.V. via https://juke.qualifioapp.com/quiz/944393_888/Ajax-Top-100.html wordt enkel gebruikt om de stemmen te verzamelen waarmee de Ajax Radio Top 100 wordt samengesteld.

Prijs

13. De prijs is een wedstrijdshirt gesigneerd door jouw favoriete Ajax-speler


14. De prijs is niet inwisselbaar voor cash.


15. AFC Ajax neemt persoonlijk contact op met de winnaar.

Privacy

Ajax deelt jouw gegevens nooit zonder je toestemming met externe partners of sponsoren. In ons privacy statement kun je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan.