Actievoorwaarden

Winactie: Win het gesigneerde shirt van Sébastien Haller

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Win het gesigneerde shirt van Sébastien Haller' (hierna: “de Actie”), georganiseerd door Ajax
2. Op de Actie zijn de onderhavige actievoorwaarden van toepassing (hierna: “Actievoorwaarden”). Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
3. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Ajax
4. Ajax behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, Prijs, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Ajax daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers en/of Winnaar.
5. De Actie en/of Actievoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangepast worden. Indien hiervan sprake is wordt dit gecommuniceerd.

Deelname
6. Deelname is mogelijk van 7 tot en met 10 januari. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen.
7. Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.
8. Medewerkers van AFC Ajax zijn uitgesloten van deelname

Het Actiemechanisme
9. Een Deelnemer neemt deel aan de Actie door het invullen van het formulier ‘Win het gesigneerde shirt van Sébastien Haller’.
10. Er wordt door middel van een loting een winnaar gekozen. Hij of zij ontvangt van AFC Ajax bericht. Dit kan per telefoon of mail worden gedaan.

Prijs
De prijs betreft een Ajax-thuisshirt gesigneerd door Sébastien Haller.

De prijs is niet inwisselbaar voor cash.


Privacy
Ajax deelt jouw gegevens nooit zonder je toestemming met externe partners of sponsoren. In ons privacy statement kun je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Wil jij op de hoogte blijven van Ajax?

Ontvang meldingen bij updates op Ajax.nl