Wijzigingen binnen directie Ajax

Ajax Logo Header
Ajax Logo Header

Alex Kroes is teruggetreden als algemeen directeur en directievoorzitter van AFC Ajax NV. Kroes is begonnen als technisch directeur van Ajax en heeft een overeenkomst ondertekend die loopt tot en met 30 juni 2026. Op 25 april jl. maakte Ajax reeds bekend op hoofdlijnen overeenstemming met hem te hebben bereikt over zijn nieuwe functie. Het betreffende agendapunt van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 mei aanstaande komt als gevolg hiervan te vervallen.

Tags

  • #Kroes
  • #Geelen

Socials

De Raad van Commissarissen (RvC) is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur en heeft commercieel directeur Menno Geelen bereid gevonden om vanaf heden de rol van interim-algemeen directeur op zich te nemen en gevraagd de periode te overbruggen totdat deze nieuwe algemeen directeur benoemd en ingewerkt is.

Geelen (Huizen, 22 januari 1982) is vanaf medio 2010 in dienst bij Ajax. In november 2016 maakte hij promotie van hoofd sponsoring naar commercieel directeur. Vanwege zijn tijdelijke functiewijziging draagt Geelen zijn huidige werkzaamheden voor dezelfde interim-periode over aan Cas Biesta, het huidige hoofd marketing en brand partnerships. Biesta (Arnhem, 12 december 1985) wordt als gevolg van deze wijziging tijdelijk CCO. Hij is sinds november 2014 in dienst bij Ajax. 

President-Commissaris Michael van Praag kan zich vanwege genoemde wijzigingen bij Ajax weer volledig op zijn rol als lid en voorzitter van de RvC richten en hoeft de directie niet meer bij te staan in de hoedanigheid van gedelegeerd commissaris, wat hij sinds 2 april jl. was.

Michael van Praag: "Ik ben blij dat Menno dit wil doen. Hij is een prima directeur die zowel intern als extern draagvlak heeft en dat zelf heeft afgedwongen door de goede en succesvolle manier waarop hij zijn werk voor Ajax al jarenlang doet. Daarnaast is het goed voor Ajax dat Alex vol energie aan de slag is gegaan in zijn nieuwe rol. Wij hebben voor de maanden die voor ons liggen veel vertrouwen in het directieteam dat er nu staat."

Menno Geelen: "Ik kijk ernaar uit om deze rol tijdelijk op me te nemen. Organisatorisch zijn we hiermee voor de komende periode op orde en creëren we de bestuurlijke rust die nodig is. De voortgang van het werk op voetbalvlak heeft nu de hoogste prioriteit. Alex Kroes en Marijn Beuker moeten samen met de mensen om hen heen vol door kunnen. Mijn taak is onder meer om ervoor om te zorgen dat zij zich hier op kunnen richten en dat tegelijkertijd ook alle andere afdelingen en collega’s optimaal kunnen functioneren."

Gerelateerde artikelen

Ajax Logo Header

Functiewijziging Alex Kroes

De Raad van Commissarissen (RvC) en directie van AFC Ajax NV kwamen donderdag op hoofdlijnen met Alex Kroes overeen dat hij gaat terugtreden als algemeen directeur en directievoorzitter en vervolgens als titulair technisch directeur zal beginnen. Indien en zodra een definitief akkoord bereikt is, komt het betreffende agendapunt van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 mei aanstaande te vervallen.

Tags

  • #Kroes

Socials