Halfjaarcijfers AFC Ajax NV per 31 december 2023

Logo1920
Logo1920

Ajax behaalde een nettowinst van € 27,2 miljoen in de eerste helft van seizoen 2023/2024 voornamelijk door het behaalde resultaat uit de verkoop van spelers aan het begin van dit seizoen.

Tags

  • #Halfjaarcijfers

Socials

Kerncijfers

  • De netto-omzet daalde met 32% naar € 81,9 miljoen voornamelijk door lagere premies. Ajax speelde in de groepsfase van de UEFA Europa League, in tegenstelling tot vorig jaar, toen het eerste elftal uitkwam in de groepsfase van de UEFA Champions League.
  • De kosten zijn met € 7,4 miljoen gedaald naar € 90,5 miljoen grotendeels verklaard door een daling van de salariskosten door de tegenvallende sportieve resultaten.
  • Het operationele resultaat bedraagt daarmee € 8,6 miljoen negatief, tegenover een operationele winst van € 21,9 miljoen per 31 december 2022.
  • Het resultaat uit transfers van spelers bedraagt € 73,5 miljoen voornamelijk gedreven door de transfers van Mohammed Kudus en Edson Álvarez naar West Ham United FC en Jurriën Timber naar Arsenal FC.
  • De nettowinst over het eerste halfjaar bedraagt € 27,2 miljoen. In het seizoen 2022/2023 was dit een nettowinst van € 76,0 miljoen.
  • In de tweede helft van seizoen 2023/2024 ontstaat er een tekort aan liquide middelen. Om dit tekort af te dekken is een doorlopende kredietfaciliteit bij een bank afgesloten. Voor volgend seizoen zijn er ruim voldoende maatregelen om, in geval van tegenvallende sportieve resultaten, een liquiditeitstekort af te dekken.
  • Naar de huidige inzichten verwacht Ajax voor het volledige boekjaar 2023/2024 een beperkt negatief nettoresultaat. Deze verslechtering is hoofdzakelijk het gevolg van overwintering in de UEFA Conference League in plaats van in de UEFA Europa League enerzijds en recente investeringen in de selectie anderzijds.

In september 2023 startte KPMG, als forensisch accountant, een onderzoek naar de rol en de belangen van de vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat bij specifieke transacties gedurende de periode waarin hij bij Ajax in dienst was, onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen (RvC). Uit dit onderzoek moet blijken of er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Dit onderzoek ziet toe op de gehele periode dat de directeur voetbalzaken werkzaam was bij Ajax. Het onderzoeksproces bevindt zich in de afrondende fase. Na afronding zullen de belangrijkste bevindingen en conclusies van dit onderzoek door Ajax openbaar worden gemaakt. Daarna wordt een buitengewone vergadering van aandeelhouders uitgeschreven om deze bevindingen en conclusies met de aandeelhouders te kunnen bespreken.

Vooruitlopend op de afronding van het onderzoek is een Protocol Beoordeling Belangenverstrengeling ingevoerd en is binnen de RvC een Integriteitscommissie gevormd. Deze Commissie ziet toe op de naleving van dit Protocol en adviseert de RvC bij een (potentieel) tegenstrijdig belang bij de leden van de directie en/of RvC.

Het onderstaande financieel overzicht heeft betrekking op de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 en wordt vergeleken met de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

Afbeeldingcijfershalfjaarverslag

Toelichting
De volledige halfjaarlijkse financiële verslaglegging per 31 december 2023, inclusief de toelichting op de halfjaarrekening, is hier te vinden.

Gerelateerde artikelen