Menu

De Vereniging

De vereniging AFC Ajax telt ruim 700 leden met stemrecht en bezit 73% van de aandelen van AFC Ajax NV.

Leden van de vereniging zijn:

  • Junior-, senior- en oud-voetballers van de amateurtak
  • Leden van verdienste
  • Ereleden
  • Buitengewone leden
  • Leden op grond van andere kwaliteiten
  • Alle spelers in Lucky Ajax

Bestuursraad:

Frank Eijken (voorzitter)
Jan Buskermolen
Ruud Haarms
Wendy Nagel
Cees van Oevelen
Maarten Oldenhof
Dick Schoenaker

Algemene ledenvergadering

Alle leden zijn welkom op de Algemene ledenvergadering (ALV). Maar juniorleden en buitengewone leden mogen niet stemmen.

De vergadering wordt 4 keer per jaar gehouden. De voorzitter is Henny Henrichs, de secretaris is Ed Lefeber.

Bordjesclub


De Bordjesclub is toegankelijk voor iedereen die langer dan 25 jaar lid is van de vereniging. De club werd opgericht in 1946 en telt 130 leden.

Lees meer