Menu

Ajax wil verder overleggen met supporters over "Joodse uitingen"

Onlangs heeft Ajax aangekondigd dat de club af wil van het gescandeer van het woord "Joden" door Ajax-supporters, van daaraan verwante teksten (zoals "Wie niet springt .."), en van het bezigen door Ajax-supporters van symbolen zoals de davidster en de Israelische vlag. Nationaal en internationaal heeft dat in de media de nodige aandacht gekregen. Via deze weg willen wij ons standpunt verduidelijken.

De paradox dat wij zogenaamd een Jodenclub zijn, maar dat Joden het in veel gevallen, als gevolg van de zeer kwetsende reacties, moeilijk vinden om onze thuiswedstrijden, laat staan uitwedstrijden, te bezoeken moet van tafel.

Ajax wordt wel eens geafficheerd als 'Jodenclub'. Als gevolg daarvan gebruikt een deel van de Ajax-supporters 'Joden' als geuzennaam. Ajax wil duidelijk stellen dat de club weet dat de eigen aanhang geen anti-semitische gevoelens of gedachten heeft bij het scanderen van de het woord ‘Joden’. Tevens wil Ajax, hopelijk ten overvloede, benadrukken dat deze wens om het gebruik van de geuzennaam 'Joden' te stoppen, geen anti-semitische achtergrond heeft. Het blijkt dat de geuzennaam 'Joden' wel anti-semitische reacties oproept. Zeker in een samenleving met de spanningen van vandaag. ‘Joden’ heeft nu eenmaal een andere maatschappelijke en historische lading dan bijvoorbeeld de 'Superboeren'.

Wanneer gesproken wordt over kwetsend, dan wordt er meestal gedacht aan kwetsend voor spelers of aanhang van de tegenpartij. In dit geval echter kwetst de reactie op de geuzennaam ook een groot deel van onze eigen aanhang, die zich niet schaart achter de geuzennaam 'Joden'. Vele mensen, en daarvoor hoef je niet Joods te zijn, storen zich zeer aan deze situatie en de uitwassen daarvan.

Als echte Amsterdamse club heeft Ajax historisch gezien banden met de Joodse gemeenschap. Net zoals vele andere clubs in onze hoofdstad kent en kende Ajax Joodse voetballers, bestuurders, vrijwilligers en supporters. En daar is Ajax trots op. Net zoals wij trots zijn op al onze leden, supporters en vrijwilligers en op het belang van Ajax voor de gehele Amsterdamse gemeenschap.

Wij weten dat dit geen gemakkelijk onderwerp is. Ajax beseft ook dat het niet meer gebruiken van deze geuzennaam bij de harde kern-supporters ook emoties oproept. Het betreft immers een deel van hun identiteit en verbondenheid met de club. Het is te gemakkelijk om die gevoelens simpel weg te wuiven. Toch doen wij een beroep op onze supporters om voor dit beleid open te staan en met ons mee te denken.

Om het doel te bereiken zal Ajax spoedig praten met een representatieve groep Ajacieden.